Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:56
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 
— Rachel Hawthorne
22:00
"Pierdolę to wszystko" - mówiła często, lecz niczego nie pierdoliła i wszystkim się przejmowała. Wniosek: ludzi nie należy oceniać po tym, co mówią. Bomby pod ten cały pierdolony świat podkładają małomówni.
— W. Borzestowski
21:59
5609 a7f8 500
Reposted fromIkoxun Ikoxun viainsanedreamer insanedreamer
21:57
3530 3f3f
Reposted fromtop-just top-just viainsanedreamer insanedreamer
20:23
I’m not enough for myself and that is what’s killing me.
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
20:23
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing
02:26
Nie pamiętam dokładnie dnia, w którym zrozumiałam, że moim największym wrogiem jestem ja sama. Szkoda, bo powinnam go na złoto oznaczyć w kalendarzu. Nagle z niesamowitą siłą i wyrazistością dotarło do mnie to, że ja sama nie lubię siebie i nie mam dla siebie żadnej propozycji na przyszłość.
— Pawlikowska
Reposted fromThatswhy Thatswhy viainsanedreamer insanedreamer
02:25
4369 9c19 500

Make-up at Chanel Haute Couture Spring 2014

Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanedreamer insanedreamer
02:25
Sami tworzymy swoje demony.
— Robert Downey Jr.
Reposted fromriseme riseme viainsanedreamer insanedreamer
02:25
02:24
Musimy sobie kupić butelczyne wina i ponarzekać na cały Świat kiedyś.
00:28
to był pierwszy wieczór, gdy na dobranoc nie powiedziałeś mi, że mnie kochasz. nie zasnę tej nocy. kocham Cię. dobranoc.
12:49
1747 fcde 500
Reposted frombubula bubula viainsanedreamer insanedreamer
12:49
3409 51a4 500
Reposted fromtop-just top-just viainsanedreamer insanedreamer
12:48
candy | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viainsanedreamer insanedreamer
19:16
19:15
20:12
8546 8be3 500
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
23:11
9450 9e49
Reposted byopenyoureyesx openyoureyesx
23:06
9278 dfee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl